Tècnic/a de prevenció, qualitat y medi ambient

Azuliber Alcora

Requisits

  • Experiència mínima d'1 any com a tècnic/a de prevenció.
  • Títol de tècnic/a de prevenció, qualitat i medi ambient.