Personal administratiu laboral de suport (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Castelló

Funcions

  • ALTRES GESTIONS ADMINISTRATIVES: Assegurances de responsabilitat civil i d'oficines, logística de material, missatgeria i reciclatge, protecció de dades, gestions amb les companyies telefòniques i de manteniment i altres que se li puguen assignar.
  • GESTIÓ LABORAL: Gestió de contractes, confecció de nòmines, enviament d'assegurances socials, IT i altres gestions amb la seguretat social i al SEPE. Gestió de baixes IT i tràmits amb la Mútua. Tramitació bonificacions a la formació FUNDAE, control horari i vacances emprats, PRL.
  • LICITACIONS: Preparació de documentació per a la presentació de licitacions públiques i privades, relacions amb les administracions públiques.

S'ofereix

Contracte inicial de 3 mesos. Possibilitat de pròrroga i indefinit.

Requisits

  • És imprescindible estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
  • El candidat ideal tindrà un mínim 1 any d'experiència en un lloc de responsabilitat.
  • Domini d'eines ofimàtiques (Excel, Word, Powerpoint). Coneixement de programes GoldenSoft, a3ERP o SAGE i maneig de Siltra, Certific@2 i Contrat@.
  • Capacitat analítica, numèrica i d'atenció al detall. Personalitat metòdica, amb alt sentit de l'ordre, disciplina i organització.
  • Titulació: Empresarials, ADE, Econòmiques, Relacions Laborals, Graduat social o similar.