Administratiu/va contable (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Almenara

Funcions

Administració, gestió fiscal i comptable. Tasques administratives, fiscals i comptables. Presentar models fiscals i comptables, trimestres, llibres comptables. Gestió rendes, irpf. Gestions en registres mercantils, altes, baixes, societats. Atenció telefònica.

Requisits

  • És imprescindible estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
  • Es valorarà nivell d'estudis des de grau mitjà fins a universitari donant preferència als estudis relacionats amb el lloc.