Recepcionista amb anglés (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Castelló

Funcions

Recepcionista. Atenció de centraleta: atendre les crides entrants tant en anglés com en castellà.

Requisits

  • És imprescindible estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
  • Es valorarà nivell d'estudis des de grau mitjà fins a universitari donant preferència als estudis relacionats amb el lloc.
  • Imprescindible nivell d'anglés alt.