Responsable administració

Alenta Equipo Castellón

Seleccionem RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ per a empresa de serveis amb implantació nacional i oficines centrals a Castelló.


Funcions


La persona seleccionada en dependència de la direcció general i participant en el comité de direcció de la companyia, s'encarregarà de definir l'estratègia economicofinancera de l'empresa i la seua implantació operativa.

Les seues principals tasques seran:

 • Supervisió de l'equip de treball sota la seua responsabilitat, assignant tasques i avaluant el resultat d'aquestes.
 • Desenvolupament i seguiment dels pressupostos anuals, analitzant desviacions i proposant plans de contingència.
 • Supervisió dels processos comptables, garantint la seua conformitat i fiabilitat.
 • Elaboració i presentació de totes les obligacions tributàries de la companyia, establint la planificació i estratègia fiscal.
 • Gestió de la tresoreria, control i planificació de les necessitats de finançament.
 • Anàlisi de les inversions a llarg termini proposades per la direcció preparant els corresponents estudis d'inversió.
 • Gestió de les operacions de balanç (adquisicions, fusions, cessions)
 • Representació de l'empresa en les seues relacions amb organismes privats i públics en matèria economicofinancera (Entitats financeres, Agència Tributària, auditors externs, etc.)
 • Contribuir a la millora dels sistemes d'informació de gestió.
 • Conéixer els aspectes legislatius en els àmbits comptable, fiscal o mercantil i les seues modificacions, així com coordinar la implantació dels corresponents canvis dins de la seua àrea de responsabilitat.S'ofereix

Tindràs l'oportunitat d'incorporar-te en un projecte dinàmic, en una posició amb responsabilitat, orientada a resultats, on podràs assumir reptes realistes de creixement personal i professional. El paquet retributiu consta de fix més variable vinculat a objectius, la companyia compta amb una atractiva política de conciliació laboral.

Requisits

 • Persona amb formació universitària (ADE, Econòmiques, Comptabilitat i Finances, etc.) sent molt valorable postgrau vinculat a l'àrea financera i/o comptable.
 • Imprescindible aportar experiència de, almenys, 3/5 anys en posició de similar responsabilitat.
 • Ser usuari expert en programes de gestió.
 • Disponibilitat per a viatjar puntualment a nivell nacional.
 • Pensem en una persona proactiva, amb capacitat analítica i de planificació, orientada al treball en equip, sistemàtica, ordenada, i discreta.